Sıhhi Tesisatlar
Sıhhi Tesisatlar

 

SIHHİ TESİSAT UYGULAMALARI

 

         Temiz Su ve Sıcak Su Tesisatları                                              Atık Su Tesisatları  

• Temiz Su Tesisatı

• Bina İçi Tesisatı

• Plastik Boru Tesisatları

• Yeraltı Tesisatları & Atık Su Tesisat ve P.E. Kaynaklı

• Bakır Borulu ve Çelik Borulu Tesisatlar

• Kanalizasyon Tesisatları

• Bahçe Sulama Sistem Uygulamaları

• Dalgıç Pompalı Deşarj Sistemleri

• Hidrofor ve Basınçlandırma Sistemleri

 

• Sulama Tesisatları

 

• Armatür ve Vitrifiye Temin ve Montajı

 

 

Temiz Su Tesisatları

Temiz soğuk su tesisatı; borular, fittings armatürler, su sayaçları, su deposu, hidrofor tesisatı, havalıklar ve basınç regülatörlerinden oluşur. Normal olarak temiz su şehir şebekesinden beslenir.

 

  Pis Su Tesisatları

Yapılarda çeşitli su akıtma yerlerinden gelen pis ve kirli suları şehir kanalizasyonuna ya da şehir kanalizasyonu olmayan yerlerde çürütme çukurlarına, süzme çukurlarına ileten boru sistemine “Bina pis su” tesisatı denir. İyi yapılmış bir pissu tesisatında Pis ve kirli suları kesintisiz, çabuk, sağlığa zarar vermeden, insanlara rahatsızlık vermeyecek şekilde uzaklaştırır Koku, gaz ve böceklerin pissu borularından binaya geçmesini engeller. Borular gaz, hava ve pis su sızdırmaz
olmalıdır. Borular dayanıklı, sağlam, bina oturmalarına dirençli olmalıdır.

Bina pis su tesisatı temel olarak 3 kısma ayırılır:

1-)Dışpis su tesisatı
2-)İç pis su tesisatı
3-)Yağış suyu tesisatı