Yangın Tesisat Uygulamaları
Yangın Tesisat Uygulamaları

 

 

   Spring Sistem Tesisat Uygulamaları

Sprinkler sistemi, yangın söndürme sistemleri içinde en eski olanlardan bir tanesi olmasına rağmen günümüzde yaygın kullanımına devam edilmektedir. Yurdumuza 1950’li yıllarında rafineri, baraj ve yabancı yatırımlı fabrikalarla giren sprinkler sistemi 1985 yılına kadar ancak bu tür tesislerde korumasını sürdürmüştür. Yine bu yıllar arasında en çok arabalı vapurlar ile gemilerde kullanılmıştır. 1985 yılından itibaren yaygın kullanımı otel, iş merkezi, alışveriş merkezi, fabrikalar, kimya fabrikaları ve petrol tesislerinde olmuştur.Sprinkler içinde kimyasal malzeme bulunan cam bulb ile nozuldan oluşmaktadır. Nozul girişinde basınçlı suyun bulunması durumunda kimyasal malzemenin sıcaklıkla genleşme yapması ile cam bulb parçalanmakta, basınçlı suda nozulu kapatan engel kalktığı için pulverize halinde ortama boşalmaktadır. Sprinkler sistemi dizaynı yapılırken binanın mimari, elektrik, mekanik ekipmanları ile binanın kullanım amacı dikkate alınır. Bir sprinkler sistemi sprinkler, boru tesisatı, akış anahtarı, alarm vana istasyonu, yangın pompa istasyonu ve su tankından oluşmaktadır.

 

 

   Yangın Dolaplı Tesisat

Yangından korunma sistemlerinin içerisindeki en önemli, basit ve etkili sistemlerden biri olan yangın dolaplarıdır. TSE Standartlarına ve yangın yönetmeliğine uygun şekilde projelendirme ve uygulamaları tarafımızdan yapılmaktadır.
TS EN 671-1’e Uygun, 1" Yuvarlak, Yarı Sert Hortumlu Yangın Dolapları: Hortumları serme ve bağlama gibi eğitimlere sahip olmayan personelin bulunduğu yapılarda kullanılan ve hortum uzunlukları 30 metreye kadar olan dolap çeşitleridir. Modeller: Sıva altı, sıva üstü, tüp bölmeli, köpük alabilen tipte, istenilen renk ve dekorasyona uygun modeller mevcuttur. 

TS EN 671-2’ye Uygun, 2" Yassı Hortumlu Yangın Dolapları: Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurmak zorunda olan yapılarda, bina dışı uygulamalarda ve yangın hidrantlarına bağlanacak hortum ve lansların bulundurulması için uygundur.
Modeller: Ayaklı, çatılı, sıva üstü, sıva altı, tüp bölmeli, çift makaralı, köpük alabilen tipte, istenilen renk ve dekorasyona uygun modeller mevcuttur.

 

 

   Yangın Hidrant Sistemi

Yangın mücadele sisteminin en önemli parçalarından biri olan hidrant sistemi, yangınla mücadelede en temel söndürme ajanı olan suyu alanın her tarafına ileten şebekedir.
Yangın tehlikesi anında, ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek, yangın mahallinin dış yüzeyini soğutmak, yangının çevreye taşmasını önlemek ve yangın mahalline gelen itfaiye gruplarına su takviyesi yapması ana görevleridi
r.

 

   Yangın Hidrofor Tesisatı

Yangın hidroforları, pompaların otomatik olarak test edilmelerini sağlayan program saati ve alarm devresi ihtiva eder. Basınç kollektörüne monte edilmiş bir selenoid vananın, programlanan zamanda açılması ile sistem basıncı düşer ve pompalardan bir tanesi 25 - 30 saniye kadar çalışarak kendini test etmiş olur.

Her programda diğer pompalar dönüşümlü olarak devreye girerler. Burada amaç, uzun süre çalışmadan beklemede ( stand-by ) kalacak olan hidrofor setindeki pompaların, suyun korozyon ve kireç etkisinden doğacak blokajını önlemektir.