Doğalgaz Polietilen Servis ve Dağıtım Hatları

Bölge regülatörlerinden sonraki şehir içi şebekenin tümüne dağıtım hattı denilmekte, tercihe göre çelik, pik döküm veya polietilen borulardan meydana gelmektedir. PE dağıtım hatları, bölge istasyonunda basıncı 20 bardan, işletme basıncı olan 4 bara düşürülen doğal gazı servis hatlarına taşıyan Ø63, Ø110, Ø125 mm çaplarındaki hatlardır.

İç Tesisatlar

Kolon gaz tesisatı servis kutusundan daire giriş kapılarına kadar yapılır. Kolon gaz tesisatı Gaz dağıtım şirketlerinin teknik şartnamesi ve TS-EN 7363 stantları esas alınarak kaynaklı imalat olarak yapılır.

Daire içi tesisatı ise daire giriş kapısına konulan vanadan itibaren gaz hattı daire içindeki kullanılan cihazlara kadar yapılan tesisattır.

Endüstriyel Tesislerde Kullanılan İmalatlar;

 Doğalgaz tüketiminin bireysel tüketim değerlerinden farklı olduğu taktirde doğalgaz uygulamaları Endüstriyel  prosedürler ile işler.

1-) Gaz tüketimi 200m³/h üzeri olan yerler

2-) Gaz tüketimi 100m³/h üzeri ve proses hatları ve imalatları olan bölgelerde

3-) 300 mbar işletme gaz basıncı ile çalışan bölgelerde Endüstriyel Gaz Tesisat İmalatları uygulanır.

Polietilen Boru imalatları işletme gaz basıncı (2-4 bar) olan yerler

Çelik Boru imalatları işletme gaz basıncı (5-25 bar) olan yerler

Endüstriyel Uygulama Metotları 

-Argon Kaynaklı İmalatlar

-Filmli Kaynaklı İmalatlar

-Elektrik Kaynaklı İmalatlar

-Gaz Altı Kaynak İmalatları