Temiz Su Tesisatları

Temiz soğuk su tesisatı; borular, fittings armatürler, su sayaçları, su deposu, hidrofor tesisatı, havalıklar ve basınç regülatörlerinden oluşur. Normal olarak temiz su şehir şebekesinden beslenir.

Pis Su Tesisatları

Yapılarda çeşitli su akıtma yerlerinden gelen pis ve kirli suları şehir kanalizasyonuna ya da şehir kanalizasyonu olmayan yerlerde çürütme çukurlarına, süzme çukurlarına ileten boru sistemine “Bina pis su” tesisatı denir. İyi yapılmış bir pissu tesisatında Pis ve kirli suları kesintisiz, çabuk, sağlığa zarar vermeden, insanlara rahatsızlık vermeyecek şekilde uzaklaştırır Koku, gaz ve böceklerin pissu borularından binaya geçmesini engeller. Borular gaz, hava ve pis su sızdırmaz olmalıdır. Borular dayanıklı, sağlam, bina oturmalarına dirençli olmalıdır.

Gri Su Tesisatları

Dünyada her insan için ortalama yılda 1.4 milyon litre su harcanıyor. Bu ciddi tüketimin azaltma çabalarından biride gri su geri kazanımıdır. Yağmur suyu hatlarının, mutfak evyesi, lavabo, banyo giderlerinin bir filtreleme-ayrıştırma (ultraviyole) işlemlerinden sonra bahçe sulama, rezervuar dolumu gibi tekrar kullanılmasına gri su tesisatı denir. 

Yağmur Suyu Tesisatları

Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası ile bağlandığı yağmur suyu kolonlarına ve oradan da gerekirse zemin altı tesisata bağlayan boru sistemidir. Yağmur suları hatlarının diğer atık su hatlarıyla birlikte bağlanmamaları son derecede önemlidir.