Sprinkler Sistem Tesisatı

Sprinkler sistemi, yangın söndürme sistemleri içinde en eski olanlardan bir tanesi olmasına rağmen günümüzde yaygın kullanımına devam edilmektedir. Yurdumuza 1950’li yıllarında rafineri, baraj ve yabancı yatırımlı fabrikalarla giren sprinkler sistemi 1985 yılına kadar ancak bu tür tesislerde korumasını sürdürmüştür. Yine bu yıllar arasında en çok arabalı vapurlar ile gemilerde kullanılmıştır. 1985 yılından itibaren yaygın kullanımı otel, iş merkezi, alışveriş merkezi, fabrikalar, kimya fabrikaları ve petrol tesislerinde olmuştur.

Yangın Hidrant Sistemi

Yangın mücadele sisteminin en önemli parçalarından biri olan hidrant sistemi, yangınla mücadelede en temel söndürme ajanı olan suyu alanın her tarafına ileten şebekedir. Yangın tehlikesi anında, ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek, yangın mahallinin dış yüzeyini soğutmak, yangının çevreye taşmasını önlemek ve yangın mahalline gelen itfaiye gruplarına su takviyesi yapması ana görevleridir.

Yangın Dolabı Tesisatı

Yangından korunma sistemlerinin içerisindeki en önemli, basit ve etkili sistemlerden biri olan yangın dolaplarıdır. TSE Standartlarına ve yangın yönetmeliğine uygun şekilde projelendirme ve uygulamaları tarafımızdan yapılmaktadır. TS EN 671-1’e Uygun, 1" Yuvarlak, Yarı Sert Hortumlu Yangın Dolapları: Hortumları serme ve bağlama gibi eğitimlere sahip olmayan personelin bulunduğu yapılarda kullanılan ve hortum uzunlukları 30 metreye kadar olan dolap çeşitleridir.

Yangın Hidrofor Tesisatı

Yangın hidroforları, pompaların otomatik olarak test edilmelerini sağlayan program saati ve alarm devresi ihtiva eder. Basınç kollektörüne monte edilmiş bir selenoid vananın, programlanan zamanda açılması ile sistem basıncı düşer ve pompalardan bir tanesi 25 - 30 saniye kadar çalışarak kendini test etmiş olur.

Yangın Algılama Sistemleri

Yangının oluşum aşamasında ortaya çıkan duman, ısı, alev gibi tepkileri erken evresinde algılayarak gerekli sesli ve ışıklı uyarıları bildiren sistemlerdir.